22095339 ، 22095653، 021-22095797 و 71739-021

ورود جدی دولت دوازدهم برای ساخت مسکن جوانان

ورود جدی دولت دوازدهم برای ساخت مسکن جوانان

دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود جدی دولت دوازدهم به حوزه تامین مسکن مورد نیاز جوانان و ارائه تسهیلات با نرخ بهره کمتر به متقاضیان خرید مسکن شد و در پاسخ به انتقادات وارد بر اثرگذاری اخذ مالیات 10 درصدی ساخت و فروش مسکن بر تشدید رکود گفت: مجلس آمادگی لازم برای همکاری در جهت رونق بازار مسکن را دارد.

نظر شما برای “ورود جدی دولت دوازدهم برای ساخت مسکن جوانان”